KÅLABERGA

HUNDPENSIONAT

AVTAL O REGLER FÖR PENSIONAT OCH DAGIS

Foder medtages till pensionatet. Om din hund behöver borstas, rengöring av öron eller liknande, skall borste, rengöring mm tas med till pensionatet.

  • Pensionatet tar inte ansvar för om medskickade saker går sönder, försvinner eller missas att skickas med hem – du har ansvaret för att se till så att det du lämnar kommer med hem. Skicka inte med mer än du behöver och namnmärk alla saker!
  • Löptikar efter överenskommelse, debiteras med 90:- extra/dygn, skall meddelas på 1:a löpdagen även om hunden inte skall lämnas riktigt än.
  • Vid lämning/hämtning följs våra bokade tider. Vid storhelger är lämnings tiden mellan 11-13 och hämtnings tiden mellan 15-17.
  • Godkännande av lek lös tillsammans med annan hund, sker på hundägarens ansvar.
  • Hundar som kräver specialkompetens? Dessa hundar tas emot efter separat överenskommelse, och mot pristillägg – beroende på problematik. Ring och rådfråga oss innan bokning!
  • För hundar med problematik såsom: * Hanteringsproblem tex med ”bit risk” (tex pga osäkerhet, rädsla, aggressivitet eller liknande) * Stressproblematik * Ensamhetsproblematik tex separationsångest – så krävs inskolning.
  • Obs! För hundar med något av ovanstående, kan vistelsen/avtalet komma att avbrytas med omedelbar verkan!
  • Vid smitta såsom Kennelhosta eller liknande betalas inte vistelsen tillbaka gäller dagis & pensionat
  • Hundpensionatet förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn, god kontakt, utfodra och ge färskt vatten samt att rasta hunden regelbundet.
  • Pensionatet förbehåller sig rätten att uppsöka veterinär vid skada eller sjukdom. Fakturan debiteras ägaren och betalas vid hämtning av hunden.